การลงทะเบียนนำเสนอผลงานและวิธีการชำระเงิน
เจ้าของบทความ (ผู้นำเสนอผลงาน) 3,000 บาท ต่อ 1 บทความ
ค่าใช้จ่ายสำหรับหน้าที่เกิน 200 บาท ต่อ 1 หน้า
ผู้สนใจเข้าร่วมงาน/นักศึกษา 2,000 บาท
   
ชำระค่าลงทะเบียน โดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร

Bank Name : ธนาคารกรุงไทย
Account Number : 955-0-10362-5
Account Name : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ลงทะเบียนและแจ้งชำระเงิน