การลงทะเบียนนำเสนอผลงานและวิธีการชำระเงิน
เจ้าของบทความ (ผู้นำเสนอผลงาน) 3,000 บาท ต่อ 1 บทความ
ค่าใช้จ่ายสำหรับหน้าที่เกิน 200 บาท ต่อ 1 หน้า
ผู้สนใจเข้าร่วมงาน 3,000 บาท
   
ชำระค่าลงทะเบียน โดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร

Bank Name : ธนาคารกรุงไทย
Account Number : 493-0-59319-0
Account Name : น.ส.ดวงใจ จิตคงชื่น

ลงทะเบียนและแจ้งชำระเงิน